Dział Gospodarki Komunalnej

Do zadań Działu Gospodarki Komunalnej należy:

 

 • czyszczenie oraz remonty wpustów deszczowych zabudowanych w drogach miejskich na terenie miasta Katowice

 • usuwanie awarii powstałych na sieci kanalizacji deszczowej, będącej na stanie majątkowym MZUiM Katowice

 • udrażnianie ciągów kanalizacji deszczowej będącej na stanie majątkowym MZUiM Katowice

 • letnie i zimowe oczyszczanie  jezdni według wytycznych Urzędu Miasta Katowice.

 • oczyszczanie przystanków autobusowych i tramwajowych

   
 • oczyszczanie przejść podziemnych
 • opróżnianie koszy ulicznych

 • utrzymanie słupów ogłoszeniowych zabudowanych w pasie drogowym

 • utrzymanie wiat przystankowych autobusowych na terenie miasta Katowice

 • utrzymanie oraz nadzór eksploatacyjny nad oświetleniem drogowym miasta Katowice

Kontakt

Kierownik:

 • mgr inż. Andrzej Słowik – wew. 142

Pracownicy działu:

 • Jolanta Cebo – wew. 139
 • mgr inż. Daria Bogusławska – wew. 139
 • mgr Krzysztof Potocki – wew. 139
 • Jolanta Mencel – wew. 140 - oświetlenie
 • inż. Krzysztof Gronowski – wew. 140 - oświetlenie
 • Małgorzata Ręcławowicz – wew. 141 - wiaty przystankowe

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2015-01-29 12:09 przez: Andrzej Ponikło


FAQ