utrudnienia w ruchu drogowym

Stan na dzień 12.07.2018 r.

Utrudnienia w ruchu na podstawie wydanych decyzji:

o  Kościuszki 33 – zawężony chodnik poprzez ustawione rusztowanie - roboty elewacyjne do 14.07.2018 r.

o  Żwirki i Wigury (przy Kościuszki 33) – zawężony chodnik poprzez ustawione rusztowanie - roboty elewacyjne do 14.07.2018 r.

o  Kościuszki 5 - zawężony chodnik poprzez ustawione rusztowanie - roboty elewacyjne do 31.08.2018 r.

o  Żwirki i Wigury 3 – ustawione rusztowanie tunelowe na chodniku, przejście pod tunelem - roboty elewacyjne do 28.07.2018 r.

o  Mickiewicza 14 – ustawione rusztowanie tunelowe na chodniku, przejście pod tunelem - zatwierdzony projekt T-I.7221.1030.2017.DG z dnia 27.11.2017 r. - roboty elewacyjne do 24.07.2018 r.

o  Al. Korfantego 57 – zawężony chodnik poprzez ustawione rusztowanie - roboty elewacyjne do 28.07.2018 r.

o  Głowackiego 8 - zawężony chodnik poprzez ustawione rusztowanie - roboty elewacyjne do 31.07.2018 r. 

o  Baildona – wygrodzenie części jezdni oraz chodnika – zatwierdzonym projektem WD.445.362.2008/2018.MD-3177 z dnia 21.03.2018 r.  – roboty do 31.07.2018 r.

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

1.      Styczyńskiego 3,5  – rusztowanie   – do 31.07.2018 ( chodnik)

2.      Mikołowska 50/52 – wygrodzenie – do 15.09.2018 ( chodnik)

3.      Mikołowska 51 – rusztowanie – do 20.07.2018 ( chodnik)

4.      Normy 2 -  Markiefki– rusztowanie – do 27.07.2018 ( chodnik)

5.      Batorego 3 – rusztowanie – do 31.08.2018 ( chodnik)

           AWARIE  - TAURON CIEPŁO

1.       Hoppego 4 – do 13.07.2018 ( jezdnia, zieleniec)

2.      Gawronów 22 – do 19.07.2018 ( chodnik)

3.      Bankowa 11 –   do 16.07.2018 ( chodnik, parking)

4.      Józefowska 72a – do 16.07.2018 ( chodnik, zieleniec)

 

  •   W związku z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu
    ul. Lwowskiej nad ul. Bagienną (DK79) w Katowicach w dniu 20.03.2018 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiana organizacji ruchu w ciągu ul. Bagiennej polegać będzie na zwężaniu jezdni w jednym i drugim kierunku naprzemiennie pasów zewnętrznych i wewnętrznych. Zmiana organizacji ruchu w ciągu ul. Lwowskiej polegać będzie na wyłączeniu wiaduktu wschodniego i zachodniego oraz poprowadzenia ruchu wiaduktem środkowym i objazdem.  Ruch w kierunku  Centrum Katowic od strony Janowa  zostanie poprowadzony ul. Oswobodzenia i ul. Szopienicką oraz
    ul. Krakowską. Przestanek "Janów Oswobodzenia" zlokalizowany przy ul. Lwowskiej zostanie przeniesiony  na ul. Oswobodzenia jako przystanek tymczasowy. Następne etapy wdrażania tymczasowej organizacji ruchu , zarówno na ul. Lwowskiej jak i ul.  Bagiennej, będą sukcesywnie wprowadzane o czym MZUiM w Katowicach będzie informował  z odpowiednim wyprzedzeniem. Termin przywrócenia poprzedniej (stałej) organizacji ruchu - do dnia 30.06.2018r.
  •   W związku z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja nad ul. Bielską w Katowicach - Etap II - kierunek Mysłowice w dniu 2 sierpnia 2018 r. wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na ul. Bielskiej (pod remontowanym wiaduktem). Zmiana organizacji ruchu będzie polegać na zamknięciu jezdni w kierunku Bielsko-Biała - ruch samochodowy, dwukierunkowy będzie poprowadzony jezdną w kierunku Katowic. Organizacja ruchu na ul. Kołodzieja (w rejonie remontowanego wiaduktu) pozostaje bez zmian -  jezdnia w kierunku Mysłowice będzie  zamknięta, ruch samochodowy dwukierunkowy będzie poprowadzony jezdnią w kierunku Murcki.  Następne etapy wdrażania tymczasowej organizacji ruchu , zarówno na
    ul. Bielskiej jak i ul. Kołodzieja, będą wprowadzane sukcesywnie o czym MZUiM w Katowicach będzie informował  z odpowiednim wyprzedzeniem. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.


Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu - do dnia 08.10.2018 r.

 

 


Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2018-07-27 10:37 przez: Andrzej Ponikło


FAQ