utrudnienia w ruchu drogowym


Stan na dzień 18.10.2018 r.

 
Utrudnienia w ruchu na podstawie wydanych decyzji:

o  Kościuszki 33 – zawężony chodnik poprzez ustawione rusztowanie - roboty elewacyjne do 20.10.2018 r.

o  1-go Maja 47 - zawężony chodnik poprzez ustawione rusztowanie - roboty elewacyjne do 31.10.2018 r.

 o  Głuszców (przy ul. AK) – wygrodzony zieleniec, zatwierdzony projekt T-I.7221.846.2018.PS z dnia 20.09.2018 r. - roboty elewacyjne do 25.10.2018 r.

 o  1-go Maja 45, 47 - zawężony chodnik poprzez ustawione wygrodzenia - roboty ziemne do 22.10.2018 r. (wniosek oczekujący na uzupełnienie)

 o  Mickiewicza - Rynek - ustawione rusztowanie na chodniku - roboty elewacyjne do 19.11.2018 r. (będzie kontynuacja)

 o  Różana 2 – wygrodzony chodnik i opaska postojowa, zatwierdzony projekt T-I.7221.838.2018.PS z dnia 19.09.2018 r. - roboty elewacyjne do 15.11.2018 r.

 

  • W związku z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja nad ul. Bielską w Katowicach - Etap II - kierunek Mysłowice w dniu 2 sierpnia 2018 r. wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na ul. Bielskiej (pod remontowanym wiaduktem). Zmiana organizacji ruchu będzie polegać na zamknięciu jezdni w kierunku Bielsko-Biała - ruch samochodowy, dwukierunkowy będzie poprowadzony jezdną w kierunku Katowic. Organizacja ruchu na ul. Kołodzieja (w rejonie remontowanego wiaduktu) pozostaje bez zmian -  jezdnia w kierunku Mysłowice będzie  zamknięta, ruch samochodowy dwukierunkowy będzie poprowadzony jezdnią w kierunku Murcki.  Następne etapy wdrażania tymczasowej organizacji ruchu , zarówno na ul. Bielskiej jak i ul. Kołodzieja, będą wprowadzane sukcesywnie o czym MZUiM w Katowicach będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem. Prosimy o wyrozumiałość
    i przepraszamy za utrudnienia.
    Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu - do dnia 12.11.2018 r.

           


Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2018-10-19 14:36 przez: Andrzej Ponikło


FAQ