utrudnienia w ruchu drogowym

Stan na dzień 16.02.2018 r.

 • Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach uprzejmie informuje, iż od dnia 20.09.2017 r. od godziny 9:00 do dnia 29.06.2018 r. do godziny 24:00 będą prowadzone prace związane z remontem wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lwowskiej nad ul. Bagienną w Katowicach. Zmiana organizacji ruchu w ciągu ul. Lwowskiej polegać będzie na zawężeniu jezdni w obszarze wysepek. Zmiana organizacji ruchu pod obiektem w ciągu ul. Bagiennej polegać będzie na zwężeniu jezdni w jednym i drugim kierunku naprzemiennie pasów zewnętrznych i wewnętrznych.
     Następne etapy wdrażania tymczasowej organizacji ruchu, zarówno na ul. Lwowskiej jak i ul. Bagiennej, będą sukcesywnie wprowadzane o czym MZUiM w Katowicach będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem.

Utrudnienia w ruchu na podstawie wydanych decyzji:

 •  Kościuszki 33 – zawężony chodnik poprzez ustawione rusztowanie - roboty elewacyjne do 28.02.2018 r.
 • Żwirki i Wigury (przy Kościuszki 33) – zawężony chodnik poprzez ustawione rusztowanie - roboty elewacyjne do 28.02.2018 r.
 • Baildona – wygrodzenie części jezdni oraz chodnika - zatwierdzona organizacja nr: T-I.7221.150.2017.PS z dnia 10.03.2017 r. – roboty do 31.03.2018 r.
 • Kopernika 3  – rusztowanie – do 28.02.2018 ( zieleniec)
 • Styczyńskiego 1    – rusztowanie   do 28.02.2018 (chodnik)
 • Mikołowska 50/52 – wygrodzenie – do 16.03.2018 ( chodnik)
 • M. Curie-Skłodowska 44- wygrodzenie chodnika i miejsc postojowychpo dwóch stronach ulicy do 15.05.2018 r. w związku z budową budynku
 • Al. Roździeńskiego 1 - wygrodzenie fragmentu chodnika w kierunku Spodka- usuwanie awarii teletechnicznej

AWARIE  - TAURON CIEPŁO

 

 • Prosta/Krasińskiego 13   - do 26.02.2018 (jezdnia)

 

 

 
 

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2018-02-16 13:46 przez: Andrzej Ponikło


FAQ