O Zarządzie

Na majątek MZUiM Katowice składają się środki trwałe o łącznej wartości:

btutto: 3 180 513 166,21 zł
umorzenia: 745 546 379,43 zł
netto: 2 434 966 786,78 zł

Pod administracją MZUM znajduje się

 • 551,8 km dróg z czego:

  • 32,6 km to drogi krajowe,
  • 2,5 km to drogi wojewódzkie,
  • 198,6 km to drogi powiatowe,
  • 318,1 km to drogi gminne,
 • 109 obiektów mostowych z czego:
  • 32 o łącznej długości 1570 m na drogach krajowych,
  • 60 o łącznej długości 1735 m na drogach powiatowych,
  • 17 o łącznej długości 336,5 m na drogach gmiennych,
 • Tunel pod rondem o długościach naw: 650m i 657m,
 • 27 przejścia podziemne
 • 30 nadziemnych kładek dla pieszych.

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2018-12-13 08:10 przez: Andrzej Ponikło


FAQ