Informacje o ofercie pracy
MINĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Wydziału Dokumentacji Techniczno – Prawnej i Uzgodnień
Ogłoszenie z dnia:2018-03-14
Termin składania ofert:2018-03-29
Nr sprawy:PP/1/2018FAQ