Stanowisko Audytora Wewnętrznego

Do zakresu działania stanowiska Audytora Wewnętrznego należy:

 • opracowanie planu audytu wewnętrznego opartego na analizie ryzyka,
 • dokonywanie analizy ryzyka obszarów w zakresie funkcjonowania jednostki,
 •  przeprowadzanie zadań audytowych ( zadań zapewniających, czynności sprawdzające oraz czynności doradcze ) zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami,
 • w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie zadań audytowych poza planem,
 • ocena w zakresie adekwatności, skuteczności i funkcjonalności kontroli zarządczej,
 • sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania planu audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • dokonywanie wewnętrznej oceny działania audytu wewnętrznego w formie corocznej samooceny,
 • sporządzenie dokumentacji w zakresie audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie akt stałych i bieżących,
 • efektywna koordynacja działalności komórki audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego i uznaną praktyką
 • archiwizowanie dokumentacji prowadzonej w ramach stanowiska Audytora Wewnętrznego.
Kontakt

Tel:   32 256 99 01 wew. 145

asperlich@mzum.katowice.pl

Audytor Wewnętrzny: mgr Anna Sperlich


Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2016-01-28 14:12 przez: Andrzej Ponikło


FAQ