Wydział Techniczny
Do zadań Wydziału Technicznego należy:
 • koordynacja i nadzór przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań objętych planami rocznymi i wieloletnimi w zakresie remontów i modernizacji dróg oraz placów,
 • opracowywanie wieloletnich i rocznych planów w zakresie remontów i modernizacji dróg i mostów,
 • przygotowywanie umów na roboty drogowe,
 • przekazywanie wraz z inspektorem nadzoru placów budów,
 • kontrola i organizacja nadzoru nad wykonanymi robotami drogowymi,
 • nadzór i kontrola nad prawidłowym obmiarem wykonywanych robót i ich rozliczeniem,
 • kontrola kompletności dokumentacji powykonawczej,
 • nadzór nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym,
 • koordynacja i nadzór nad sprawami związanymi z usuwaniem szkód górniczych w pasie drogowym,
 • koordynacja i nadzór nad robotami związanymi z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni niskiej oraz wysokiej w pasie drogowym.
Kontakt

Pracownicy działu:

 • Andrzej Wołkowycki
  tel.:  32 256 99 17 wew. 143
 • Andrzej Sułek
  tel.: 32 256 99 17 wew. 113
 • Małgorzata Mitukiewicz
  tel.: 32 256 99 17 wew. 113
 • Angelika Wesoły
  tel.: 32 256 99 17 wew. 113
 • Maryla Rotyńska
  tel.:  32 256 99 17 wew. 112
 • Anna Mikołajczyk
  tel.:  32 256 99 17 wew. 115
 • Ewa Rutkowska
  tel.: 32 256 99 17 wew. 130
 • Wojciech Wójcik
  tel.:  32 256 99 17 wew. 130
 • Krzysztof Kot
  tel.: 32 256 99 17 wew. 130

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga


FAQ