Zabezpieczenie Ruchu Drogowego

Do zadań działu Zabezpieczenia Ruchu Drogowego należy m.in.:

  • utrzymywanie we właściwym stanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu na terenie miasta,
  • prowadzenie systematycznej kontroli stanu oznakowania i urządzeń zabezpieczających,
  • budowanie, modernizowanie i wykonywanie remontów oznakowania oraz urządzeń zabezpieczających ruch,
  • przygotowywanie zleceń i umów obcym wykonawcom, dotyczących budowy lub modernizacji oznakowania oraz urządzeń zabezpieczających.
  • zimowe utrzymanie chodników i parkingów według wytycznych Urzędu Miasta Katowice.

 

Kontakt

Tel:   32 256 99 01 wew. 120

E-mail:

zabezpieczenieruchu@mzum.katowice.pl


Kierownik:

  • mgr inż. Bartosz Bisaga

Pracownicy działu:

  • mgr inż. Michał Plewnia
  • Adam Pieczyński
  • inż. Elżbieta Bisaga
  • mgr inż. Andrzej Słomka
Wnioski do pobrania

Poniżej znajdują się wzory wniosków do pobrania.

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2018-09-05 08:40 przez: Andrzej Ponikło
FAQ