Ważne informacje

 1. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach informuje, że z dniem 31.08.2023r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu dla zadania „Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach” tymczasowa organizacja ruchu
  na ul. Żelaznej zostanie wdrożona poprzez zamknięcie obiektu mostowego dla ruchu kołowego.
  Ruch kołowy zostanie poprowadzony objazdami przez ulice: Gliwicką, Grundmanna i Chorzowską.
  Termin rozpoczęcia prac: 31.08.2023r. godz. 9.00
  Termin zakończenia prac: 29.02.2024r.

 2. W sytuacji wystąpienia awarii któregokolwiek parkomatu należy skorzystać z innych  działających  parkomatów lub aplikacji mobilnych dostępnych w tut. spp. Brak możliwości uregulowania opłaty w jednej z w/w form nie zwalnia z obowiązku jej terminowego uregulowania.
  Za ewentualne  utrudnienia przepraszamy!

 3. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach informuje, że z dniem 13.06.2023r. godzina 9:00, zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Nikodema i Józefa Reńców (DTŚ), która zostanie wprowadzona etapami, w kolejności: Etap A, Etap B:
  Etap A - prace od spodu konstrukcji obiektu polegające na wygrodzeniu zewnętrznych pasów DTŚ - po 2 dla każdego kierunku. Ruch kołowy zostanie sprowadzony do dwóch pasów po 3,5 m każdy.
  Etap B - prace od spodu konstrukcji obiektu polegające na wygrodzeniu wewnętrznych pasów DTŚ - po 2 dla każdego kierunku - wraz z pasem rozdziału. Ruch kołowy zostanie sprowadzony do dwóch pasów po 3,5 m każdy
  Termin zakończenia prac w przedmiotowym zakresie to: 30.06.2024r.

 4. Informacje na temat planowanych zmian w polityce parkingowej miasta Katowice można uzyskać wysyłając zapytanie na adres: parkowanie@katowice.eu

 5. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach informuje, że z dniem 23.05.2023r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu dla zadania „Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną”. Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Bagiennej (DK 79) zostanie wdrożona etapami w kolejności: etap C, etap B i etap A.
  Etap C:
  - ruch samochodowy odbywał się będzie północną jezdnią ulicy Bagiennej wyłącznie lewym skrajnym pasem,
  - włączenie z ulicy Bohaterów Monte Cassino zostanie skrócone i zrealizowane przed wiaduktem,
  - wyłączenie z ulicy Bagiennej w kierunku Łodzi (S86), Warszawy i Portu Lotniczego Pyrzowice bez pasa wyłączania (zrealizowane za wiaduktem),
  - bez ograniczeń na południowej jezdni ul. Bagiennej.
  Etap B:
  - zamknięcie skrajnego lewego pasa ruchu południowej i północnej jezdni ul. Bagiennej,
  - ruch samochodowy odbywał się będzie południową jezdnią ulicy Bagiennej prawym pasem,
  - włączenie z ulicy Bohaterów Monte Cassino w kierunku Krakowa (DK 79) i Mysłowic (w południową jezdnię ul. Bagiennej) bez zmian,
  - włączenie z ulicy Bohaterów Monte Cassino w kierunku Krakowa (A 4) i Wrocławia oraz Poznania, Cieszyna i Łodzi (w północną jezdnię ul. Bagiennej) bez zmian.
  Etap A:
  - ruch samochodowy odbywał się będzie południową jezdnią ulicy Bagiennej wyłącznie lewym skrajnym pasem,
  - włączenie z ulicy Bohaterów Monte Cassino zostanie skrócone i zrealizowane przed wiaduktem
  - bez ograniczeń na północnej jezdni ul. Bagiennej.
  Zmiana etapów będzie uzależniona od postępu prac rozbiórkowych góry płyty wiaduktu.
  Termin rozpoczęcia prac: 23.05.2023r. godz. 9.00
  Termin zakończenia prac: 30.06.2024r.
 6. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach informuje, że z dniem 16.05.2023 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu dla zadania "Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami linii kolejowej nr 171 w Katowicach" polegającej na na zamknięciu dla ruchu pojazdów Prawego pasa drogi powiatowej nr 6564S od strony Ligoty (ul. Piotrowicka) w kierunku centrum (skrzyżowanie ulic Mikołowskiej z Brynowską) na wysokości istniejącego wiaduktu drogowego (Etap 1). W drugi etapie nastąpi przełożenie ruchu na pas prawy i zamknięcie lewego pasa ruchu dla pojazdów. Termin zakończenia prac 15.12.2023r. (termin dotyczy robót na obiekcie-część drogowa).
 7. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach informuje, że z dniem 18.05.2023 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu dla zadania "Remont wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ" polegającej na na zamknięciu dla ruchu pojazdów wewnętrznej strony ul. Jana Pawła II: pasa rozdziału oraz po jednym pasie przyległym do pasa rozdziału (pierwszy etap). Planowany termin przywrócenia ruchu 30.06.2024r.
 8. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach informuje że w dniu 21.04.2023 o godzinie 09:00 planowane jest wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas remontu wschodniej części mostu w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino nad rzeką Rawą.  Zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu, wdrożony zostanie etap I - zamknięcie jezdni wschodniej i przekierowanie ruchu na jezdnię zachodnią. Kładka zachodnia nadal pozostanie zamknięta dla ruchu pieszych.  Jednocześnie informujemy że prace przygotowawcze związane z wdrożeniem Tymczasowej Organizacji Ruchu rozpoczną się w dniu 21.04.2023r. Kolejne etapy zmiany organizacji ruchu  będą wprowadzane sukcesywnie  o czym MZUiM w Katowicach będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem.
 9. Uprzejmie informujemy, że w ramach wdrażania Systemu Informacji Miejskiej Miasta Katowice planowany jest montaż tablic adresowych (z numerem porządkowym budynku i nazwą ulicy) wdrażanego przez Miasto Katowice Systemu Informacji Miejskiej. Wszystkie budynki położone w obszarze wdrożeniowym nr 1 (zgodnie z mapą znajdującą się pod poniższym adresem mailowym) oznakowane zostaną zgodnie z projektem oznakowania, z którym można się zapoznać pod linkiem: https://linia-projekty.pl/simkatowice-adresy/. Na stronie tej znajduje się również wzór wniosku.
 10. Kontakty dot. prac prowadzonych przez MZUiM znajdują się tutaj.