Ważne informacje

 1. Przypomnienie o upływie ważności karty parkingowej / abonamentu
  Informujemy, że przypomnienie o upływie ważności karty parkingowej / abonamentu zostanie przesłane na adres e-mail podany we wniosku o kartę/abonament, stąd ważne jest by wpisać e-mail bez błędu. 
  Aby uniknąć błędu w adresie e-mail, niewskazane jest kopiowanie e-maila z pola "Adres e-mail" do pola "Potwierdź e-mail", zalecamy ręczne wpisanie adresu.
  Usługa uruchomiona jest od 04.07.2024, przypomnienie wysyłane jest w przypadku, gdy ważny abonament kończy się w przeciągu <= 7 dni. Przypomnienie jest jednorazowe, tj. zostaje wysłane tylko raz.

  Data ważności karty/abonamentu znajduje się także w mailu potwierdzającym aktywację karty/abonamentu. Nowy wniosek można złożyć już na 30 dni przed końcem okresu ważności karty/abonamentu poprzez stronę http://spp.katowice.eu. Przypominamy, że dopiero wówczas poprzez otrzymany drogą mailową link do płatności należy dokonać wymaganej opłaty. Dokonanie opłaty przed złożeniem wniosku skutkować będzie jej zwrotem. Również samo dokonanie opłaty, bez ponownego złożenia wniosku, nie powoduje przedłużenia karty/abonamentu. Te wpłaty także podlegają zwrotowi.

 2. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania z zakresu płatnego parkowania w Katowicach.

 3. Wszystkie komunikaty dotyczące prowadzonych prac i wprowadzonej czasowej organizacji ruchu znajdują się w Komunikatach

 4. Kontakty dot. prac prowadzonych przez MZUiM znajdują się tutaj.

 5. Uprzejmie informujemy, że w ramach wdrażania Systemu Informacji Miejskiej Miasta Katowice planowany jest montaż tablic adresowych 
  (z numerem porządkowym budynku i nazwą ulicy) wdrażanego przez Miasto Katowice Systemu Informacji Miejskiej. Wszystkie budynki położone w obszarze wdrożeniowym nr 1 (zgodnie z mapą znajdującą się pod poniższym adresem mailowym) oznakowane zostaną zgodnie z projektem oznakowania, z którym można się zapoznać pod linkiem: https://linia-projekty.pl/simkatowice-adresy/. Na stronie tej znajduje się również wzór wniosku.