Ważne informacje

 1. UWAGA !

  BRAK JEST MOŻLIWOŚCI wnoszenia opłat za Parkingową Kartę Mieszkańca, Parkingową Kartę Przedsiębiorcy lub Abonamenty (miesięczny, kwartalny i półroczny) PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

  W celu uzyskania ww. karty parkingowej lub abonamentu należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez stronę http://spp.katowice.eu. Następnie POPRZEZ OTRZYMANY DROGĄ MAILOWĄ LINK DO PŁATNOŚCI należy dokonać wymaganej opłaty. Dokonanie opłaty przed złożeniem wniosku skutkować będzie jej zwrotem.

 2. Od 2 listopada zapraszamy na stronę https://spp.katowice.eu/ w celu złożenia wniosku o kartę parkingową lub abonament - dla Strefy A i Strefy B. 

  Strona internetowa https://spp.katowice.eu od 2 listopada 2023r. umożliwia uzyskanie, a następnie uregulowanie należności z tytułu następujących abonamentowych form opłacania postoju pojazdu samochodowego w strefach płatnego parkowania:

  1. Parkingowej karty mieszkańca,
  2. Parkingowej karty przedsiębiorcy,
  3. Abonamentu miesięcznego, Abonamentu kwartalnego, Abonamentu półrocznego.

   

 3. Wszystkie komunikaty dotyczące prowadzonych prac i wprowadzonej czasowej organizacji ruchu znajdują się w Komunikatach

 4. Uprzejmie informujemy, że w ramach wdrażania Systemu Informacji Miejskiej Miasta Katowice planowany jest montaż tablic adresowych (z numerem porządkowym budynku i nazwą ulicy) wdrażanego przez Miasto Katowice Systemu Informacji Miejskiej. Wszystkie budynki położone w obszarze wdrożeniowym nr 1 (zgodnie z mapą znajdującą się pod poniższym adresem mailowym) oznakowane zostaną zgodnie z projektem oznakowania, z którym można się zapoznać pod linkiem: https://linia-projekty.pl/simkatowice-adresy/. Na stronie tej znajduje się również wzór wniosku.

 5. Kontakty dot. prac prowadzonych przez MZUiM znajdują się tutaj.