Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

tytuł projektu: Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem
nazwa beneficjenta:
Katowice - miasto na prawach powiatu
źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
okres realizacji: 29.06.2017 - 31.10.2023
krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja zintegrowanego systemu zarządzania transportem w Katowicach pod nazwą "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" (tzw. system "ITS"). Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie miasta Katowice. Przedmiotowy system będzie funkcjonował na terenie Miasta Katowice na wybranych ciągach ulic i skrzyżowaniach. Projekt realizowany będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
dofinansowanie: 67 209 049,98 zł
całkowita wartość inwestycji: 79 069 470,54 zł

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Edycja typograficzna.
Joanna Krzykowska 2022-08-05 13:54:12
Edycja dokumentu : Zmiana wielkości logotypów.
Joanna Krzykowska 2022-08-05 11:49:13
Edycja dokumentu : Korekta adresu www.
Joanna Krzykowska 2022-08-05 11:47:47
Edycja dokumentu : Wprowadzenie informacji.
Joanna Krzykowska 2022-08-05 11:46:43
Edycja dokumentu : Wprowadzenie informacji.
Joanna Krzykowska 2022-08-05 11:46:42
Wprowadzenie dokumentu : Wprowadzenie informacji.
Joanna Krzykowska 2022-08-05 11:41:03

Otwarte dane Pokaż dane