Dział Nadzoru Systemu Parkowania

Komunikat: Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania! więcej>> • Biuro Obsługi Klienta 
ul. Warszawska 19, Katowice
tel.: 32 202 51 51 lub  660 788 013
e-mail: parkingi@mzum.katowice.pl
ePUAP (aby wysłać korespondencję należy wybrać: Sprawy ogólne > Pisma do urzędu > Pismo ogólne do podmiotu publicznego)

Biuro czynne:
pn.: 9:00 – 17:00
wt. – pt.: 9:00 – 15:30

Pracownicy obsługujący BOK: 
Beata Mika-Kazimierczak, tel. 32 202 51 51 wew. 102
Barbara Dobrowolska, tel. 32 202 51 51 wew. 103

 •  Parkowanie płatne od godz. 9:00 do 16:30 w dni robocze od pn. do pt.

  Lista parkomatów znajduje się w załącznikach u dołu strony.

 

 • Formy płatności:

Kasa

od pn. – pt. od 9:00 – 15:30

tel. 32 202 51 51 wew. 107 


Numer konta bankowego:
PKO BP 47 1020 2313 0000 3702 0514 9499 – do wnoszenia opłat dodatkowych za nieopłacony postój, opłaty za abonamenty, wyznaczone miejsca postojowe w strefie oraz wszystkie inne opłaty związane ze SPP.

Opłaty za postój -  w parkomatach (gotówka, karta płatnicza,) lub poprzez operatorów płatności mobilnych obsługujących SPP w Katowicach (korzystanie z tych usług nie wymaga użycia parkomatu): Anypark, skyCash (mobiParking), mPay, moBiLET, ePARK, Flowbird

 

 • Dyspozytornia parkomatów – we wszelkich sprawach dotyczycących urządzeń - parkomatów 
tel.: 698 634 560
w godzinach: 8:00 – 16:30

 

 • Komórka ds. windykacji:
Warszawska 27, I piętro, Katowice
tel.:  32 206 80 89
Specjalista ds. administracyjno-prawnych:
Paweł Jakoktochce, tel. 32 206 80 89 wew. 13
wew. 14 – udzielanie informacji odnośnie upomnień dotyczących opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój/parkowanie
wew. 11, 13 – udzielanie informacji odnośnie tytułów wykonawczych dotyczących opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój/parkowanie
wew. 11, 13 – rozpatrywanie spraw wymagających przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

 

 • W dniu 4 września wchodzi w życie uchwała nr XXII/551/20 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice. 
 • Od dnia 23 lipca 2020 r. w SPP w Katowicach działa 50 nowych parkomatów, które przyjmują płatności karta płatniczą i gotówką. Istotną dla kierowców zmianą jest wygodniejszy sposób płatności.Od 23 września 2022r. uruchamiamy 100 parkomatów f. Automatikon, które zastępują  parkomaty ŚKUP.  Wartość wrzucanych monet jest automatycznie przeliczana na czas parkowania, żadne parkomaty nie wydają reszty. Brak możliwości dokonania dopłaty w parkomacie za przekroczony czas postoju. Lista 152 parkomatów znajduje się w załączniku u dołu strony.
 • W dniu 23 lipca 2020 r. wchodzi w życie uchwała nr XXI/494/20 Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice. Zmiana dotyczy wprowadzenia opcji opłaty za postój w parkomatach za pomocą karty płatniczej.
 • Z dniem 20 listopada 2019 roku obowiązuje nowa uchwała nr XIII/295/19 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice.
 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.)
 • Rozporządzenie z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2310, §58 pkt 4).


Uwaga!


Z dniem 21 maja 2021 r. zacznie obowiązywać Uchwała NR XXXIV/740/21 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice.

Główne zmiany w UCHWALE:

- Ujednolicenie stawek opłat w Podstrefach „Śródmieście” i „Ceglana-Wita Stwosza”:

pierwsza godzina: 3 zł
druga godzina: 3,6 zł
trzecia godzina: 4,2 zł
każda kolejna godzina: 3 zł

- Podwyżka wysokości opłaty dodatkowej wraz z uzależnieniem jej wysokości od terminu zapłaty (do 7 dni - 100 zł) – po 7 dniach - 200 zł !!!!! 

- Odstąpienie od wydawania druków: „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, „karty pojazdu hybrydowego”, „karty pojazdu współdzielonego” . Zastąpienia ich zapisami w systemie informatycznym MZUiM oraz kontrolą pracowników w terenie za pomocą urządzeń mobilnych.

- Nowość: Wprowadzenie abonamentów: miesięcznego oraz kwartalnego dla osób zameldowanych lub rozliczających podatek dochodowy w Katowicach.

„Abonament miesięczny” oraz „abonament kwartalny” przysługuje na jeden pojazd samochodowy osobom fizycznym, będącym właścicielami pojazdów samochodowych lub posiadającym inny ważny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie samochodu, niezależnie od liczby posiadanych pojazdów, które:

a) są zameldowane w Katowicach na pobyt stały lub,
b) są zameldowane w Katowicach na pobyt czasowy i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach lub,
c) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach.

Opłata miesięczna za korzystanie z „abonamentu miesięcznego” wynosi 200,00 zł.

Opłata kwartalna za korzystanie z „ abonamentu kwartalnego wynosi trzykrotność wysokości opłaty miesięcznej, pomniejszoną o 20%. 

- Ponadto należy pamiętać, że nie ma możliwości dokonania dopłaty za przekroczony czas postoju.

- Kupując bilet w parkomacie  należy w urządzeniu wpisać numer rejestracyjny pojazdu, dokonać zapłaty i pobrać z urządzenia bilet potwierdzający zapłatę. Bilet należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie go z zewnątrz.

 

Załączniki
Lokalizacja - Parkomaty Automatikon [XLSX 13,4kB]
Uchwała nr XIII/295/19 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2019 r
Uchwała NR XXXIV/740/21 z dnia 29.04.2021 r. [PDF 276,2kB]
Wniosek o wydanie abonamentu (obowiązuje od 21.05.2021 r.) [DOC 39,5kB]
Wniosek o wydanie karty mieszkańca (obowiązuje od 21.05.2021 r.) [DOC 35,5kB]
Wniosek o wydanie karty mrsw (obowiązuje od 21.05.2021 r.) [DOC 78,0kB]
Wniosek o wydanie karty pojazdu hybrydowego (obowiązuje od 21.05.2021 r.) [DOC 36,5kB]
Wniosek o wydanie karty przedsiębiorcy (obowiązuje od 21.05.2021 r.) [DOC 34,5kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-22 12:48:01
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-22 12:47:43
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-22 12:46:32
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-21 13:23:31
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-21 13:23:19
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-21 13:22:57
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-21 13:22:08
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-23 13:40:08
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-23 13:39:59
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-23 13:39:28
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-23 13:39:19
Edycja dokumentu : zmiana informacji o parkomatyach w strefie spp
Andrzej Ponikło 2022-09-23 13:38:26
Edycja dokumentu : dodanie nowego operatora płatności mobilnych
Andrzej Ponikło 2022-07-11 12:49:36
Edycja dokumentu : Edycja topograficzna.
Joanna Krzykowska 2022-04-01 13:46:45
Edycja dokumentu : usunięcie danych
Andrzej Ponikło 2022-03-29 11:02:22
Edycja dokumentu : zmiana nazwy firmy obsługującej płatności
Andrzej Ponikło 2021-11-22 08:14:46
Edycja dokumentu : poprawa telefonu
Andrzej Ponikło 2021-11-16 10:12:01
Edycja dokumentu : Dodanie numeru telefonu usunięcie nieaktualnego wpisu
Andrzej Ponikło 2021-11-16 09:42:28
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-09-15 14:37:56
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-09-15 09:30:50
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-09-15 09:30:32
Edycja dokumentu : uzupełnienie informacji o godzinach parkowania SPP
Andrzej Ponikło 2021-07-14 12:17:56
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-06-11 09:46:09
Edycja dokumentu : usunięcie nieaktualnej informacji o opłacie dodatkowej
Andrzej Ponikło 2021-06-11 08:35:52
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 13:20:47
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 13:17:53
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 13:17:52
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:55:04
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:52:01
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:50:35
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:50:35
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:49:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:47:55
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:46:43
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:46:03
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:39:49
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:39:46
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:38:16
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:37:59
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:36:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:32:49
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:18:49
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:33:33
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:33:25
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:33:23
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:33:19
Edycja dokumentu : zmiana ustawy o strefie płatnego parkowania
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:32:38
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-13 10:06:20
Edycja dokumentu : usunięcie nie aktualnych wpisów
Andrzej Ponikło 2021-05-13 10:05:50
Edycja dokumentu : Korekta tytułu dokumentu
Administrator Systemowy 2021-05-13 09:25:59
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:03:46
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:03:21
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:02:59
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:02:24
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:01:47
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:01:07
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:00:39
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:24
Edycja dokumentu : zmiana ustawy o spp
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:46:33
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-09 11:10:31
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 15:19:46
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 15:18:27
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 15:18:22
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 15:03:37
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-23 14:52:33
Edycja dokumentu : zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:15:31
Edycja dokumentu : zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:15:24
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane