Instrukcja korzystania ze strony głównej BIP


Instrukcja korzystania ze strony głównej BIP

Strona  Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w Ustawie o dostępie do informacji publicznej.


Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

  1. Menu górnego zawierającego logo Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach oraz logo BIP.
  2. Menu nawigacji (poniżej Menu górnego) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony, w tym odsyłacze do struktury MZUiM oraz podział na działy
  3. Menu dolnego wraz z adresem i numerami telefonów.


Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji na temat Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.
Do informacji tych można dotrzeć poprzez:

  1. Strukturę instytucji, dostępną jako pozycję w menu nawigacji
  2. Wyszukiwarkę znajdującą się po prawej stronie witryny.


Redaktorzy stron podmiotowych BIP mają możliwość dodawania, modyfikacji lub archiwizacji danych przypisanych im podmiotów.

 


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-22 13:25:53
Edycja dokumentu : zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:27:59
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane