Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu internetowego. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem WWW. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane w celu ich wykorzystania do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP (o ile jest możliwa),
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie identyfikują konkretnej osoby przeglądającej serwis WWW MZUiM. Dla zapewnienia najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu stwierdzenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane oraz czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem. Dostęp do tych danych posiadają tylko osoby uprawnione. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem WWW. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie MZUiM okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO - do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Serwis MZUiM zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony warto zapoznać się z polityką prywatności danego administratora. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Wyłączenie plików Cookies

Warunki przechowywania lub otrzymywania plików Cookie można zmienić poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:

Zmiany

W przypadku zmiany niniejszej polityki prywatności, zostaną wprowadzone odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Poprawa formatowania treści pod katem WCAG
Administrator Systemowy 2021-05-04 20:13:58
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 12:42:10
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 12:35:18
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 12:34:36
Wprowadzenie dokumentu : Wprowadzenie dokumentu
Administrator Systemowy 2020-11-27 13:39:34

Otwarte dane Pokaż dane