Najważniejsze informacje

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach: mgr inż. Piotr Handwerker

Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji: mgr inż. Konrad Wronowski

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji: inż. Iwona Banaś

Kierownik Wydziału Ekonomiczno-Prawnego: Justyna Woźniak

Kontakt  z mediami: Katowicka Agencja Wydawnicza mzum@kaw.katowice.pl

Sprawy związane z działaniem i obsługą parkingów ABC w Strefie Kultury, P&R oraz parkingu przy MDA Sądowa należy kierować na adres e-mail: wyjasnienia@mzum.katowice.pl lub pod nr tel. 660 788 009.

Strona internetowa https://spp.katowice.eu od 2 listopada 2023r. umożliwia uzyskanie, a następnie uregulowanie należności z tytułu abonamentowych form opłacania postoju pojazdu samochodowego w strefach płatnego parkowania.


Adres korespondencyjny:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
ul. Kantorówny 2a
40-381 Katowice

Płatności dotyczące: zajęcia pasa drogowego, zezwolenia na przejazd ponadnormatywny prosimy regulować drogą elektroniczną na konto banku PKO 47 1020 2313 0000 3702 0514 9499, w przypadku opłat dodatkowych za nieopłacony postój, opłaty za abonamenty, wyznaczone miejsca postojowe w strefie oraz wszystkie inne opłaty związane ze SPP ww. nr konta dotyczy tylko spraw powstałych do dnia 30 listopada 2023 roku!

Adresy e-mail:

 • mzum@mzum.katowice.pl lub sekretariat@mzum.katowice.pl
 • bok@mzum.katowice.pl - sprawy dotyczące obsługi klienta w zakresie kart parkingowych i abonamentów oraz wyjaśnień do nich (od 1.12.2023 r.)
 • parkingi@mzum.katowice.pl - do spraw dotyczących pozostałych wyjaśnień związanych z brakiem opłaty za postój oraz spraw powstałych przed 1 grudnia 2023 r.
 • ePUAP (aby wysłać korespondencję do MZUiM należy wybrać: Sprawy ogólne > Pisma do urzędu > Pismo ogólne do podmiotu publicznego)


Telefony:

1. Dyrekcja MZUiM, ul. Kantorówny 2a:

 • tel.: 32 256 99 01
 • tel.: 32 256 99 17
 • tel.: 32 256 98 85
 • tel.: 32 256 80 53
 • fax: 32 256 98 47 

Pracownicy Sekretariatu Dyrekcji: Gabriela Kucka, Janina Błaszczyk, Tatiana Klaus wew. 129 


2. Dział Nadzoru Systemu Parkowania, ul. Warszawska 19 i 27:
 • tel.: 32 202 51 51 lub 660 788 013 - Biuro Obsługi Klienta w spr. parkowania, ul. Warszawska 19
 • tel.: 32 206 80 89 - Komórka ds. windykacji w spr. parkowania, ul. Warszawska 27, I piętro
 • tel.: 698 634 560 - Dyspozytornia parkomatów – we wszelkich sprawach dotyczycących parkomatów 

Adres strony internetowej https://spp.katowice.eu, za pomocą której można ustalić czy wobec danego pojazdu wystąpiły okoliczności skutkujące obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej powstałej od dnia 1 grudnia 2023r.

3. Kierownictwo Robót Drogowych, ul. Milowicka 1:
 • tel.:  32 256 60 85.

Rozmowy są nagrywane. Klauzula informacyjna dla osób nagrywanych.
Tereny MZUiM są objęte monitoringiem wizyjnym (za wyjątkiem lokalizacji Warszawska 19 i 27). Klauzula informacyjna dla osób monitorowanych.

 

Godziny pracy Administracji (ul. Kantorówny oraz ul. Milowicka):
pn. - pt.: 7:00 - 15:00
Godziny pracy BOK w spr. parkowania (ul. Warszawska):
pn.: 8:00 – 17:00 (kasa do 16:30)

wt. – pt.: 8:00 – 16:00

REGON: 00016630900000
NIP MZUiM: 634 000 81 85
NIP Miasta Katowice: 634 001 01 47
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
Statut MZUiM, Regulamin organizacyjny, JRWA oraz sprawozdania finansowe.
Zadania MZUiM.
Wyniki przeprowadzonych kontroli.
Rejestry, ewidencje, archiwa.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : zmiana opisu kontakt z mediami
Andrzej Ponikło 2024-02-22 10:58:04
Edycja dokumentu : zmiana adresu KAW
Andrzej Ponikło 2024-02-01 13:07:03
Edycja dokumentu : Aktualizacja godzin pracy kasy.
Joanna Krzykowska 2023-12-19 13:19:40
Edycja dokumentu : Aktualizacja godzin pracy BOK.
Joanna Krzykowska 2023-12-19 12:47:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja w związku ze zmianą w SPP.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:38:07
Edycja dokumentu : Aktualizacja w związku ze zmianą w SPP.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:31:36
Edycja dokumentu : Aktualizacja w związku ze zmianą w SPP.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:26:29
Edycja dokumentu : Aktualizacja w związku ze zmianą w SPP.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:24:20
Edycja dokumentu : Aktualizacja w związku ze zmianą w SPP.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:24:02
Edycja dokumentu : Aktualizacja w związku ze zmianą w SPP.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:23:34
Edycja dokumentu : Aktualizacja w związku ze zmianą w SPP.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:20:45
Edycja dokumentu : Aktualizacja kontaktów.
Joanna Krzykowska 2023-11-03 12:58:44
Edycja dokumentu : Aktualizacja kontaktów.
Joanna Krzykowska 2023-11-03 12:58:26
Edycja dokumentu : Aktualizacja kontaktów.
Joanna Krzykowska 2023-11-03 12:57:57
Edycja dokumentu : Aktualizacja kontaktów.
Joanna Krzykowska 2023-11-03 12:57:00
Edycja dokumentu : Aktualizacja kontaktów.
Joanna Krzykowska 2023-11-03 12:24:47
Edycja dokumentu : dodanie pracownika do informacji
Andrzej Ponikło 2023-08-22 12:18:48
Edycja dokumentu : Aktualizacja adresów e-mail.
Joanna Krzykowska 2023-06-07 13:47:37
Edycja dokumentu : Aktualizacja adresów e-mail.
Joanna Krzykowska 2023-06-07 13:47:08
Edycja dokumentu : Aktualizacja kontaktów.
Joanna Krzykowska 2023-03-22 14:23:35
Edycja dokumentu : zmiana numeru kontaktowego KAW
Andrzej Ponikło 2023-02-15 13:21:01
Edycja dokumentu : Aktualizacja lokalizacji objętych monitoringiem rozmów telefonicznych.
Joanna Krzykowska 2022-09-02 12:34:00
Edycja dokumentu : Aktualizacja listy telefonów.
Joanna Krzykowska 2022-07-08 12:37:27
Edycja dokumentu : Aktualizacja listy telefonów.
Joanna Krzykowska 2022-07-08 12:28:21
Edycja dokumentu : Aktualizacja kontaktów.
Joanna Krzykowska 2022-06-29 11:02:06
Edycja dokumentu : Zmiana nazwy strony.
Joanna Krzykowska 2022-04-08 11:19:03
Edycja dokumentu : Wprowadzenie linków do dokumentów MZUiM.
Joanna Krzykowska 2022-04-08 11:15:40
Edycja dokumentu : Wprowadzenie nru NIP.
Joanna Krzykowska 2022-04-08 10:36:49
Edycja dokumentu : Wprowadzenie numeru konta bankowego.
Joanna Krzykowska 2022-04-01 13:54:46
Edycja dokumentu : dopisanie osoby
Andrzej Ponikło 2022-01-17 12:05:37
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych.
Joanna Krzykowska 2021-04-23 10:56:13
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Administrator Systemowy 2021-02-26 12:37:36
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Administrator Systemowy 2021-02-26 12:37:32
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 22:58:01
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 21:51:53
Edycja dokumentu : zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:21:02
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane