Najważniejsze informacje

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach: mgr inż. Piotr Handwerker

Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji: mgr inż. Konrad Wronowski

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji: inż. Iwona Banaś

Kierownik Wydziału Ekonomiczno-Prawnego: Justyna Woźniak

Informacje o bieżących pracach i przebudowach prowadzonych przez MZUiM Katowice oraz kontakt z mediami: Dawid Zapała, Katowicka Agencja Wydawnicza, tel. 571 537 335, dawid.zapala@kaw.katowice.pl

Wszelkie sprawy związane z działaniem i obsługą parkingów ABC w Strefie Kultury, P&R oraz parkingu przy MDA Sądowa należy kierować na adres e-mail: wyjasnienia@mzum.katowice.pl lub pod nr tel. 660 788 009.

Informacje na temat planowanych zmian w polityce parkingowej miasta Katowice
można uzyskać wysyłając zapytanie na adres: parkowanie@katowice.eu

 

Adres korespondencyjny:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
ul. Kantorówny 2a
40-381 Katowice

Wszelkie płatności dotyczące: zajęcia pasa drogowego, zezwolenia na przejazd ponadnormatywny, koperty w strefie płatnego parkowania, opłat dodatkowych za nieopłacony postój, opłat za abonamenty prosimy regulować drogą elektroniczną na konto banku PKO 47 1020 2313 0000 3702 0514 9499.

Adresy e-mail:


Telefony:

1. Dyrekcja MZUiM, ul. Kantorówny 2a:

 • tel.: 32 256 99 01
 • tel.: 32 256 99 17
 • tel.: 32 256 98 85
 • tel.: 32 256 80 53
 • fax: 32 256 98 47 
2. Dział Nadzoru Systemu Parkowania:
 • tel.: 32 202 51 51 lub 660 788 013 - Biuro Obsługi Klienta w spr. parkowania, ul. Warszawska 19
 • tel.: 32 206 80 89 - Komórka ds. windykacji w spr. parkowania, ul. Warszawska 27, I piętro
 • tel.: 698 634 560 - Dyspozytornia parkomatów – we wszelkich sprawach dotyczycących parkomatów 
3. Kierownictwo Robót Drogowych, ul. Milowicka 1:
 • tel.:  32 256 60 85.
Rozmowy są nagrywane. Klauzula informacyjna dla osób nagrywanych.
Tereny MZUiM są objęte monitoringiem wizyjnym (za wyjątkiem lokalizacji Warszawska 19 i 27). Klauzula informacyjna dla osób monitorowanych.


Pracownicy Sekretariatu Dyrekcji:

 • Gabriela Kucka
 • Janina Błaszczyk
 • Tatiana Klaus wew. 129 

REGON:
 00016630900000
NIP: 634 000 81 85
NIP Miasta Katowice: 634 001 01 47
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice


Godziny pracy Administracji:

pn. - pt.: 7:00 - 15:00
Godziny pracy BOK w spr. parkowania:
pn.: 9:00 – 17:00

wt. – pt.: 9:00 – 15:30

Statut MZUiM, Regulamin organizacyjny, JRWA oraz sprawozdania finansowe.
Zadania MZUiM.
Wyniki przeprowadzonych kontroli.
Rejestry, ewidencje, archiwa.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : dodanie pracownika do informacji
Andrzej Ponikło 2023-08-22 12:18:48
Edycja dokumentu : Aktualizacja adresów e-mail.
Joanna Krzykowska 2023-06-07 13:47:37
Edycja dokumentu : Aktualizacja adresów e-mail.
Joanna Krzykowska 2023-06-07 13:47:08
Edycja dokumentu : Aktualizacja kontaktów.
Joanna Krzykowska 2023-03-22 14:23:35
Edycja dokumentu : zmiana numeru kontaktowego KAW
Andrzej Ponikło 2023-02-15 13:21:01
Edycja dokumentu : Aktualizacja lokalizacji objętych monitoringiem rozmów telefonicznych.
Joanna Krzykowska 2022-09-02 12:34:00
Edycja dokumentu : Aktualizacja listy telefonów.
Joanna Krzykowska 2022-07-08 12:37:27
Edycja dokumentu : Aktualizacja listy telefonów.
Joanna Krzykowska 2022-07-08 12:28:21
Edycja dokumentu : Aktualizacja kontaktów.
Joanna Krzykowska 2022-06-29 11:02:06
Edycja dokumentu : Zmiana nazwy strony.
Joanna Krzykowska 2022-04-08 11:19:03
Edycja dokumentu : Wprowadzenie linków do dokumentów MZUiM.
Joanna Krzykowska 2022-04-08 11:15:40
Edycja dokumentu : Wprowadzenie nru NIP.
Joanna Krzykowska 2022-04-08 10:36:49
Edycja dokumentu : Wprowadzenie numeru konta bankowego.
Joanna Krzykowska 2022-04-01 13:54:46
Edycja dokumentu : dopisanie osoby
Andrzej Ponikło 2022-01-17 12:05:37
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych.
Joanna Krzykowska 2021-04-23 10:56:13
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Administrator Systemowy 2021-02-26 12:37:36
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Administrator Systemowy 2021-02-26 12:37:32
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 22:58:01
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 21:51:53
Edycja dokumentu : zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:21:02
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane