Kierownictwo Robót Drogowych

tel.:  32 256 60 85
ul. Milowicka 1, Katowice

Zadaniem Kierownictwa Robót Drogowych jest:
prowadzenie całokształtu spraw, zagadnień i problemów związanych z budową, remontami wykonywanymi systemem gospodarczym w zakresie robót brukarskich i asfaltowych (w tym utrzymanie nawierzchni na terenie centrów przesiadkowych) oraz zimowe utrzymanie chodników i kładek dla pieszych w ramach „akcji zima” według wytycznych Urzędu Miasta Katowice.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-11 13:23:58
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 21:20:41
Edycja dokumentu : Zmiany
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:11:18
Edycja dokumentu : Zmiany
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:10:53
Edycja dokumentu : Zmiany
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:10:53
Edycja dokumentu : Zmiany
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:10:52
Edycja dokumentu : Zmiany
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:10:43
Edycja dokumentu : Zmiany
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:10:06
Edycja dokumentu : Zmiany
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:09:41
Edycja dokumentu : Zmiany
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:09:35
Edycja dokumentu : Zmiany
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:09:21
Edycja dokumentu : Zmiany
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:09:14
Edycja dokumentu : Zmiany
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:09:10
Edycja dokumentu : Zmiany
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:09:08
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane