Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

mgr Katarzyna Paluszny-Szczygielska - tel.: 32 256 99 01 wew. 146

Do zakresu działania stanowiska należy przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli komórek organizacyjnych MZUiM w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów.


Wyniki przeprowadzonych kontroli:
Załączniki
Protokoły z kontroli wewnętrznych rok 2021 [PDF 6,6MB]
Protokoły z kontroli wewnętrznych rok 2020 [PDF 6,6MB]
Protokoły z kontroli wewnętrznych rok 2019 [PDF 7,0MB]
protokół kontroli NIK 2021 [PDF 3,0MB]
Rok 2015 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Dziale Nadzoru Systemu Parkowania
Rok 2014 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zabezpieczeniu Ruchu Drogowego w dniach od 9 do 31 października 2014 roku
Rok 2009 - Kontrola Zewnetrzna Panstwej Inspekcji Pracy - odpowiedz na nakaz PIP
Rok 2015 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Wynagrodzeń w dniach od 9 lipca 2015 roku do 20 lipca 2015 roku
Kontrola doraźna przeprowadzona w MZUiM Katowice przeprowadzona 13.07-31.07.2018 r. przez Wydział Audytu i Kontroli UM Katowice
Kontrola doraźna z zakresie gospodarki finansowej MZUiM Katowice przeprowadzona 29.01.2019 r. przez Inspektorów Rejonowej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Rok 2015 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Księgowości w dniu 26 stycznia 2015 roku
Kontrola przedmiotowa projektu przeprowadzona przez Instytucję Zarządzająco RPO WSL w dniach 17-23.01.2019 r.
Rok 2014 - Protokół z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Dziale Nadzoru Systemu Parkowania
Rok 2015 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Magazynie nr 2 przy ulicy Milowickiej 1 w dniu 17 września 2015 roku
PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZARZĄDCZEJ INSTYTUCJONALNEJ ORAZ PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2017 R. W MIEJSKIM ZARZĄDZIE ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH
Kontrole wewnętrzne 2016 rok
Kontrole wewnętrzne 2017 rok
Kontrole wewnętrzne 2018 rok
Kontrole wewnętrzne 2019
Rok 2015 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach od 27 lipca 2015 roku do 30 lipca 2015 roku
Rok 2010 - W związku z § 3 zarządzenia nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowic z dnia 08.02.2010 r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta
Rok 2013 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w sekcji wynagrodzenia od 22 - 30 sierpnia 2013
Rok 2012 - Protokól z kontroli w Sekcji Wynagrodzeń w dniach 1-10 sierpnia 2012
Rok 2014 - Protokół z kontroli w Sekcji Wynagrodzeń w dniach od 25.08 - 4.09 2014 r.
Rok 2009 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Księgowości w dniach 5-21 stycznia 2009 roku
Rok 2010 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Księgowości w dniach 4-29 styczeń 2010 r
Rok 2011 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w sekcji księgowej 11-27 stycznia 20011
Rok 2012 - protokół z kontroli przeprowadzonej w Sekcj Księgowości w dniu 18 stycznia 2012 r.
Rok 2013 - Protokół z kontroli w sekcji ds. Reklam i Oplat Terenowych Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i wywłaszczeń przeprowadzonej w dniach 23-31.01.2013
Rok 2014 - Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dziale Nadzoru systemu Parkowania
Rok 2009 - Protokół w Dziale Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń - Sekcja d/s Reklam i Opłat terenowych przeprowadzonej w dniach 01.10.2009 r. - 30.10.2009 r.
Rok 2010 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Technicznym w dniach od 2 do 30listopada 2010
Rok 2011 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Dziale Robót Drogowych w dniach 12 - 16 września 2011 r.
Rok 2012 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Magazynie 2 przy ulicy Milowickiej 1 w dniach 22-26 października 2012 r.
Rok 2013 - Protokól z kontroli przeprowadzonej w Zabezpieczeniu Ruchu Drogowego w dniach 23 -30 Października 2013
Rok 2014 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Mostowej w dniu 25 czerwca 2014
Rok 2009 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w MZUiM w dniach 2-30 listopada 2009 roku
Rok 2011 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zabezpieczeniu Ruchu Drogowa w dniach 26-29 września 2011 r.
Rok 2012 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach 19-26 listopada 2012 r.
Rok 2013 - Protokół z kontroli przeprowadzoenj w sekcji Księgowości w dniu 15 listopada 2013
Rok 2009 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w MZUiM w dniach 01 do 31 grudnia 2009
Rok 2012 - Protokól z kontroli przeprowadzanej w Sekcji Księgowości w dniu 6.12.2012 r.
Rok 2013 - Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dziale Nadzoru systemu Parkowania 18 - 28 listopada 2013
Rok 2011 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Wynagrodzeń w dniach 09-10 listopada 2011 r.
Rok 2011 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach 30.11. - 12.12 2011 r.
Rok 2013 - Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Dziale Nadzoru i Rozliczeń Robót Drogowycgh w dniach 2-12 grudnia 2013
Rok 2013 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 1 przy ulicy J. Kantorówny 2a w dniu 19 grudnia 2013 r.
Rok 2009 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Dziale Zabezpieczania Ruchu Drogowego w dniach od 26 stycznia do 26 lutego 2009 roku
Rok 2010 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Dziale Zabezpieczenia Ruchu Drogowego w dniach 1-26 luitego 2010 r
Rok 2012 - protokół z kontroli przeprowadzonej w komórce ds. Zielieni w dniach 26.02.-2.03.2012 r.
Rok 2013 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Księgowości w dniu 12 lutego 2013
Rok 2014 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w sekcji Księgowości w dniu 31 stycznia 2014 r.
Rok 2010 - Protokół z kontroli zarządczej instytucjonalnej oraz planowanych dochodów i wydatków w 2010 r w MZUiM Katowice
Rok 2009 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 2 przy ul. Mikołowskiej 1 w dniach od 1 do 27 marca 2009 roku
Rok 2010 - Protokol z kotroli rozliczenia pojazdów samochodowyc za okres IV kwartał 2009 r
Rok 2011 - protokół z kontroli w sekcji Reklamy i opłat terenowych Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń przeprowadzona w dniach 09-22.02.20011 r.
Rok 2012 - Protokól z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 1 przy ulicy kantorówny 2a w dniach 28-30 marca 2012 r.
Rok 2013- Protokół z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 2 przy ulicy Milowicekiej 1 w dniach 25-28 marca 2013
Rok 2014 - Protokół z kontroli w sekcji ds Reklam i Opłat Terenowych Działu Inwentasryzacji Majątku drogowego w Wywłaszczenia przeprowdzonej w dniach 26.02. - 07.03.2014 r.
Rok 2009 Protokół kontroli w Sekcji Zajęcia Pasa Drogowego przeprowadzonej w dniach 02.04.2009 r.- 29.04.2009 r.
Rok 2010 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Dziale Robót Drogowych w dniach 1-30 kwietnia 2010
Rok 2011 - Protkół z kontroli przprowadzonej w Magazynie Nr 1 przy ulicy J. Kantorówny 2a w dniach 21 - 23 marca 2011
Rok 2012 - protokół z kontroli w Sekcji ds. Reklam i Opłat Terenowych Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczenia przeprowadzonej w dniach 23-27.04.2012
Rok 2013 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Dziale Robót Drogowych w dniach 16-26 kwietnia 2013 r.
Rok 2014 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Magazynie nr 2 przy ulicy Milowickiej 1 w dniu 28 marca 2014 r.
Rok 2009 Protokoł z kontroli przeprowadzonej w Dziale Robót Drogowych w dniach 4 - 26 maja 2009 roku
Rok 2010 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Technicznym w dniach 4 maja do 26 maja 2010 r.
Rok 2011 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Technicznym w dniach 12 - 26 kwietnia 2011 r.
Rok 2012 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Dziale Robót Drogowych w dniach 14-31 maja 2012 r.
Rok 2013 - Protokól z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Technicznym w dniach 15.05.-14.06.2013 r.
Rok 2014 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w dziale Robót Drogowych w dniach 16 - 29 kwietnia 2014
Rok 2009 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Technicznym w dniach 27 maja do 10 lipca 2009
Rok 2010 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Mazazynie Nr 1 przy ul J. Kantorówny 2a w dniach 14 czerwca do 30 czerwca 2010 roku
Rok 2011 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Magazynie 2 przy ulicy Milowickiej 1 w dniach od 16 do 30 maja 2011 r.
Rok 2012 - Protokól z kontroli praeprowadzonej w Wydziale Technicznym w dniach 11 - 29.06.2012
Rok 2013 - Protokól z kontroli przeprowadzonej w Dziale Robót Drogowych w dniach 17-28 czerwca 2013 r.
Rok 2014 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Technicznym w dniach 15.05. - 5.06.2014 r.
Rok 2009 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Księgowej w dniach 13-31 lipca 2009 roku
Rok 2010 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Sekcji księgowości w dniach 1-23 lipca 2010 roku
Rok 2011- Protokół z kontroli przeprowadzonej w Dzaile Robót Drogowych w dniach 7-21 czerwca 2011 r.
Rok 2012 - Protokól z kontroli przeprowadzonej w Dziale Robót Drogowych w dniach 16-25 lipca 2012 r.
Rok 2013 - Protokol z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach 16-26 Lipca 2013
Rok 2014 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w dziale Robót drogowych w dniach 16-30 czerwcas 2014
Rok 2009 - Protokół z kontoli przeprowdzonej w Magazynie NR 1 przy ul. J. Kantorówny 2a w dniach 3 sierpnia do 21 sierpnia 2009
rok 2010 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach od 23 lipca do 30 września 2010 r.
Rok 2011 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Technicznym w dniach od 11 do 25 lipca 2011 r.
Rok 2014 - Protokół z kontroli w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach od 10-25 lipca 2014
Rok 2009 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach od 24 sierpnia 2009 do 30 września 2009
Rok 2010 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w magazynie Nr 2 przy ulicy Milowickiej 1 w dniach 1 do 29 pażdziernika 2010 r.
Rok 2011 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Księgowości w dniach 29-31 sierpnia 2011 r.
Rok 2012 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zabezpieczeniu Ruchu Drogowego w dniach od 3 do 28 września 2012 r.
Rok 2013 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w sekcji Mostowej w dniu 26 września 2013
Rok 2011 - Protokół z kontroli zarządczej instytucjonalnej oraz planowanych dochodów i wydatków w 2011 r w MZUiM Katowice
Rok 2012 - Protokół z kontroli zarządczej instytucjonalnej oraz planowanych dochodów i wydatków w 2012 r w MZUiM Katowice
Rok 2013 - Protokół z kontroli zarządczej instytucjonalnej oraz planowanych dochodów i wydatków w 2013 r w MZUiM Katowice
Rok 2010 - Protokół Kontroli NIK przedmiotem kontroli było wykonywanie funkcji zarządcy dróg prez Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Rok 2012 - Protokół dot. obszaru funkcjonowania systemu poboru opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania na terenia miasta Katowice
Rok 2013 - Protokól kontroli Państwej Inspekcji Pracy
Rok 2011 - Plan kontroli
Rok 2012 - Plan kontroli
Rok 2013 - Plan kontroli
Rok 2014 - Plan kontroli
Rok 2010 - Protokół kontroli temat - przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
Rok 2010 - Protokół z kontroli obowiązkowej zrealizowanego obiektu budowlanego 15.04.2010
Rok 2015 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zabezpieczeniu Ruchu Drogowego w dniach od 10 do 23 lutego 2015 roku
Rok 2015 - protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Technicznym w dniach od 8 czerwca 2015 roku do 22 czerwca 2015 roku
Rok 2015 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Dziale Robót Drogowych w dniach od 22 do 30 czerwca 2015 roku
Rok 2014 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 1 przy ulicy J. Kantorówny 2a w dniu 19 grudnia 2014 roku
Rok 2014 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Księgowości w dniu 25 listopada 2014 roku
Sprawozdanie ocena funkcjonowania serwisu NaprawmyTo.pl w mieście Katowice
Plan audytu wewnętrznego na 2016 r.
Plan audytu wewnętrznego na 2017 r.
Plan audytu wewnętrznego na 2018 r.
Plan audytu wewnętrznego na 2019 r.
Rok 2009 - Plan kontroli
Rok 2015 - Plan kontroli wewnętrznej
Rok 2016 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w MZUiM Katowice w dniach od 7-17.12.2015 roku
Protokół z kontroli zarządczej instytucjonalnej oraz planowanych dochodów i wydatków w 2018 r. w MZUiM Katowice
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w MZUiM Katowice przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli UM Katowice
Rok 2015 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Dziale Robót Drogowych w dniach od 26 lutego do 13 marca 2015 roku
Rok 2015 - Protokół z kontroli w Sekcji ds. Reklam i Opłat Terenowych Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń przeprowadzonej w dniach od 19.03.2015 r. do 30.03.2015
Rok 2015 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach od 9 kwietnia 2015 roku do 24 kwietnia 2015 roku
Rok 2015 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w MZUiM Katowice w dniach od 17-30.09.2015 roku
Rok 2006 - Kontrola Wewnetrzna Ksiegowosci w zakresie przestrzegania zarzadzenia wewnetrznego
Rok 2006 - Kontrola Wewnetrzna Bazy Sprzetu w zakresie rozliczenia sprzetu spalinowego z paliwa za II polowa 2005
Rok 2006 - Kontrola Wewnetrzna dokumentacji w Magazynie Nr 1
Rok 2006 - Kontrola Wewnetrzna dokumentacji w Magazynie Nr 2
Rok 2006 - Kontrola Wewnetrzna ewidencji srodkow trwalych za okres 2004-2005
Rok 2006 - Kontrola Wewnetrzna Ksiegowisc w zakresie gotowki w kasie VIII.2006
Rok 2006 - Kontrola Wewnetrzna ksiegowosci z zakresie gotowki w kasie II.2006
Rok 2006 - Kontrola Wewnetrzna rozliczen materialu w Dziale Robot Drogowych
Rok 2006 - Kontrola Wewnetrzna w Dziale Technicznym w zakresie realizacji umow
Rok 2006 - Kontrola Wewnetrzna w Dziale Zajecia Pasa Drogowego w zakresie poboru oplat
Rok 2006 - Plan Kontroli Wewnetrznej
Rok 2006- Kontrola Wewnetrzna Bazy Sprzetu w zakresie rozliczenia pojazdow z paliwa za IV kwartal 2005
Rok 2006- Kontrola Zewnetrzna przeprowadzona przez Referat Kontroli Wydzialu Organizacyjnego Urzedu Miasta
Rok 2006 - Kontrola Zewnetrzna przeprowadzona przez WGK w zakresie 2006
Rok 2007 - Kontrola Wewnetrzna Bazy Sprzetu w zakresie rozliczenia pojazdow z paliwo za okres IV kwartal 2006
Rok 2007 - Kontrola Wewnetrzna Bazy Sprzetu w zakresie rozliczenia sprzetu z paliwa za okres IV 2006
Rok 2007 - Kontrola Wewnetrzna Dzialu Zabezpieczenia Ruchu w zakresie prowadzonej dokumentacji i rozliczenia materialow
Rok 2007 - Kontrola Wewnetrzna ewidencji srodkow trwalych za okres 2006
Rok 2007 - Kontrola Wewnetrzna Ksiegowosci w zakresie gotowki w kasie I 2007
Rok 2007 - Kontrola Wewnetrzna Ksiegowosci w zakresie gotowki w kasie VI 2007
Rok 2007 - Kontrola Wewnetrzna Magazynu Nr 1 w zakresie prowadzonej dokumentacji
Rok 2007 - Kontrola Wewnetrzna Magazynu Nr 2 w zakresie prowadzonej dokumentacji
Rok 2007 - Kontrola Wewnetrzna w Dziale Inwentaryzacji Majatku Drogowego i Wywlaszczen w zakresie poboru oplat i dokumentacji
Rok 2007 - Kontrola Wewnetrzna w Dziale Robot Drogowych w zakresie rozliczenia materialow drogowych
Rok 2007 - Kontrola Wewnetrzna w Dziale Technicznym w zakresie realizacji umow
Rok 2007 - Kontrola Wewnetrzna w Dziale Technicznym w zakresie utrzymania zieleni w pasie dorgowym
Rok 2007 - Plan Kontroli Wewnetrznej
Rok 2007- Kontrola Zewnetrzna przeprowadzona przez Panstwowa Inspekcje Pracy
Rok 2007- Kontrola Zewnetrzna przeprowadzona przez Referat Kontroli Wydzialu Organizacyjnego UM Katowice
Rok 2007- Kontrola Zewnetrzna przeprowadzona przez WGK UM Katowice w zakresie przychodow 2007
Rok 2007- Kontrola Zewnetrzna przeprowadzona przez WGK UM Katowice w zakresie wydatkow 2007
Rok 2008 - Kontrola Wewnetrzna Bazy Sprzetu w zakresie rozliczenia pojazdow z paliwa za rok 2007
Rok 2008 - Kontrola Wewnetrzna Bazy Sprzetu w zakresie rozliczenia sprzetu z paliwa za rok 2007
Rok 2008 - Kontrola Wewnetrzna Dzialu Zabezpieczenia Ruchu w zakresie prowadzonej dokumentacji i rozliczenia materialow
Rok 2008 - Kontrola Wewnetrzna Ksiegowisci w zakresie wykorzystania bezosobowego funduszu plac
Rok 2008 - Kontrola Wewnetrzna Ksiegowosci w zakresie gotowki w kasie I 2008
Rok 2008 - Kontrola Wewnetrzna Ksiegowosci w zakresie gotowki w kasie VIII 2008
Rok 2008 - Kontrola Wewnetrzna w Dziale Robot Drogowych w zakresie rozliczenia materialow drogowych
Rok 2008 - Kontrola Zewnetrzna przeprawadzona przez NIK
Rok 2008 - Kontrola Zewnetrzna przeprowadzona przez Wydzial Audytu i Kontroli Urzedu Miasta Katowice z zakresie gospodarki transportowej MZUM
Rok 2008 - Kontrola Zewnetrzna WGK
Rok 2008 - Kontrola Zewnetrzna ZUS w zakresie prawidlowosci w obliczaniu slkadek na ubezpieczenie spoleczne i innych skladek
Rok 2008 - Plan Kontroli Wewnetrznej
Rok 2008 - Wystapienie pokontrolne NIK
Rok 2008- Kontrola Zewnetrzna przeprowadzona przez Panstwowa Inspekcje Pracy
Rok 2009 - Kontrola Wewnetrza Dzialu Robot Drogowych w zakresie rozliczenia kostki brukowej
Rok 2009 - Kontrola Wewnetrza Magazynu Nr 1
Rok 2009 - Kontrola Wewnetrza Magazynu Nr 2
Rok 2009 - Kontrola Wewnetrza w Dziale technicznym z zakresie utrzymanie zieleni w pasie drogowym
Rok 2009 - Kontrola Wewnetrza w Sekcji Reklam i oplat terenowych w zakresie umieszczania tablic reklamowych
Rok 2009 - Kontrola Wewnetrzna Dzialu Zabezpieczenia Ruchu Drogowego z zakresie rozliczenia materialow
Rok 2009 - Kontrola Wewnetrzna Seksji ksiegowosci z zakresie poprawnosci dzialania kasy
Rok 2009 - Kontrola zewnetrzan PIP - 04.2009
Rok 2009 - Kontrola zewnetrzan PIP - Nakaz i wystapienie pokontrolne
Rok 2009 - Kontrola Zewnetrzna - Nakaz PIP 06.2009
Rok 2009 - Kontrola Zewnetrzna Panstwej Inspekcji Pracy
Rok 2009 - Kontrola Zewnetrzna Urzedu Kontroli Skarbowej
Rok 2009 - Kontrola Zewnetrzna ZUS - w zakresie prawidlowosci obliczania skladek
Rok 2009 - Wystapienie pokontrolne w dziale Transportu i Bazy Sprzetu
Rok 2009 - Wystąpienie pokontrolne w sprawie przeprowadzonej kontroli PIP
Rok 2015 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 1 przy ulicy J. Kantorówny 2a w dniu 3 grudnia 2015 r
Rok 2015 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zabezpieczeniu Ruchu Drogowego w dniu 28 Października 2015 r.


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-02-21 10:30:49
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-02-21 10:30:45
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-02-21 10:30:39
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-02-21 10:30:02
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-02-21 10:29:51
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-02-21 10:29:37
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-02-21 10:29:12
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-02-21 10:29:03
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-02-21 10:28:41
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-06 08:31:34
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-06 08:27:54
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-06 08:25:14
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-11 13:57:54
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-09 10:55:21
Edycja dokumentu : zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:26:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane