Rejestry, ewidencje, archiwa

 Miejski Zarząd Ulic i Mostów zgodnie z przedmiotem działalności prowadzi następujące rejestry i ewidencje: 

  • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
  • Rejestr zamówień publicznych.
  • Rejestr umów.
  • Rejestr faktur.
  • Rejestr zawiadomień, kar i upomnień, sprzedanych abonamentów i biletów parkingowych służący do zarządzania strefami płatnego parkowania.
  • Rejestr obiektów inżynierskich - mosty, kładki i wiadukty - znajdujących się z zarządzie MZUiM. 
  • Rejestr wydawanych decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego.
  • Rejestr kar nakładanych za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych.
  • Ewidencja projektów organizacji ruchu.

 MZUiM prowadzi archiwum zakładowe w siedzibie MZUiM. Dane i informacje zawarte w archiwum są udostępniane na wniosek o udzielenie informacji publicznej.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Wprowadzenie treści.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 13:50:54
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane