Radca Prawny

r.pr. Wojciech Kubis - tel. 32 256 99 01 wew. 110

Zakres zadań:

  • prowadzi postępowania w sprawach związanych ze zdarzeniami (uszkodzenia pojazdów, uszkodzenia ciała), występującymi na drogach publicznych na terenie miasta Katowice, dla których obowiązki zarządcy dróg pełni Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach,
  • prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem mienia MZUiM oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności MZUiM,
  • w sprawach sądowych i arbitrażowych występuje jako pełnomocnik MZUiM,
  • współdziała przy opracowywaniu zawiadomień karnych i udziela wyjaśnień organom ścigania.

 


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 22:00:26
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-19 14:41:56
Edycja dokumentu : zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:24:19
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane