Komórka Audytu Wewnętrznego

Komórka audytu wewnętrznego, podlega bezpośrednio dyrektorowi.
W komórce nie wyodrębniono stanowiska kierownika.

Audytor Wewnętrzny: mgr Anna Sperlich - tel.: 32 256 99 01 wew. 145

asperlich@mzum.katowice.pl

 Do zakresu działania stanowiska Audytora Wewnętrznego należy:

 • opracowanie planu audytu wewnętrznego opartego na analizie ryzyka,
 • dokonywanie analizy ryzyka obszarów w zakresie funkcjonowania jednostki,
 • przeprowadzanie zadań audytowych (zadań zapewniających oraz czynności doradcze)  zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających, służące dokonaniu oceny sposobu wdrożenia i skuteczności zaleceń zrealizowanych przez audytowanego,
 • monitorowanie realizacji zaleceń w celu ustalenia stanu realizacji zaleceń.
 •  w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie zadań audytowych poza planem,
 • ocena w zakresie adekwatności, skuteczności i funkcjonalności kontroli zarządczej,
 • sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania planu audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • dokonywanie wewnętrznej oceny działania audytu wewnętrznego w formie corocznej samooceny,
 • sporządzenie dokumentacji w zakresie audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie akt stałych i bieżących,
 • efektywna koordynacja działalności komórki audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego i uznaną praktyką,
 • archiwizowanie dokumentacji prowadzonej w ramach stanowiska Audytora Wewnętrznego.

Załączniki
Plan audytu na rok 2024 [PDF 230,4kB]
Plan audytu na rok 2023 [PDF 1 001,4kB]
Plan audytu na rok 2022 [PDF 1,7MB]
Plan audytu na rok 2021 [PDF 1,5MB]
Plan audytu na rok 2020 [PDF 1,8MB]
Plan audytu na rok 2019 [PDF 107,5kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-01-17 14:01:19
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2024-01-17 14:01:06
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-01-17 14:00:56
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2024-01-17 14:00:33
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-01-10 12:11:22
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-01-10 12:11:04
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-01-10 12:10:58
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-01-10 12:10:52
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-01-10 12:10:41
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-05-12 10:53:22
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-05-12 10:53:18
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-05-12 10:52:57
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-05-12 10:52:29
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:37:56
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:37:46
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:37:11
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:37:10
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-11 14:04:19
Edycja dokumentu : zmiana  nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:26:02
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane