Dział Gospodarki Komunalnej

Kierownik:
mgr inż. Andrzej Słowik – tel. 32 256 99 01 wew. 142

Pracownicy działu:

 • Jolanta Cebo – wew. 139
 • mgr inż. Daria Bogusławska – wew. 139
 • mgr Krzysztof Potocki Z-ca Kierownika– wew. 139
 • Jolanta Mencel – wew. 140 - oświetlenie
 • inż. Krzysztof Gronowski – wew. 140 - oświetlenie
 • Małgorzata Mitukiewicz – wew. 141 - wiaty przystankowe
 • mgr Agnieszka Kwapień - wew. 141 - oświetlenie

Zakres działań:

 • czyszczenie oraz naprawy wpustów deszczowych zabudowanych w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie miasta Katowice oraz drogach wewnętrznych w zarządzie MZUiM i miejskich drogach wewnętrznych, gdzie nie ma wyznaczonego władającego
 • eksploatacja kanałów technologicznych
 • oczyszczanie przystanków autobusowych i tramwajowych
 • utrzymanie czystości Dworca autobusowego wraz z przejazdem
 • utrzymanie czystości słupów ogłoszeniowych zabudowanych w pasie drogowym
 • utrzymanie czystości i bieżąca eksploatacja przejść podziemnych, tuneli i kładek dla pieszych
 • opróżnianie ulicznych koszy na śmieci
 • współpraca i koordynacja z firmami zewnętrznymi, z którymi Miasto ma podpisane umowy w zakresie stawiania i bieżącej eksploatacji wiat przystankowych autobusowych na terenie miasta Katowice
 • utrzymanie oraz nadzór eksploatacyjny nad oświetleniem drogowym miasta Katowice
 • prowadzenie ewidencji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w rozbiciu na rodzaje, ilości, dzielnice
 • rozliczanie rachunków za energię elektryczną oraz prowadzenie bazy danych
 • przyjmowanie do ewidencji miasta nowych punktów świetlnych w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie wraz z eksploatacją,
 • opracowywanie projektów planów modernizacji oświetlenia ulicznego,
 • prowadzenie rejestru potrzeb (wnioski mieszkańców, radnych, jednostek etc.) w zakresie  modernizacji i remontów oświetlenia,
 • dekoracja miasta w okresie świąteczno-noworocznym
 • zapewnienie przyłącza energetycznego w trakcie imprez plenerowych organizowanych w Rynku oraz w innych dzielnicach miasta
 • zakup ławek, słupów ogłoszeniowych i ulicznych koszy na śmieci
 • rozpatrywanie wniosków o rozmieszczenie małej architektury w pasie drogowym (uliczne kosze na śmieci, ławki, słupy ogłoszeniowe, tablice ogłoszeniowe)
 • letnie i zimowe oczyszczanie ulic, placów, parkingów, zatok przystankowych oraz ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i torowisk tramwajowych wbudowanych w jezdnie na terenie miasta Katowice.
 • obsługa zintegrowanych węzłów przesiadkowych Ligota, Sądowa, Zawodzie i Brynów, w części utrzymania czystości

 

Załączniki
Wykaz słupów ogłoszeniowych


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : aktualizacji danych teleadresowych
Andrzej Ponikło 2023-08-22 12:04:25
Edycja dokumentu : aktualizacja informacji o dziale
Andrzej Ponikło 2021-09-01 11:46:43
Edycja dokumentu : zmiana numeru telefonu
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:26:31
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-11 13:51:59
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-11 13:04:22
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-19 13:15:20
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-19 13:14:01
Edycja dokumentu : zmiany nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:31:00
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane