Rezerwacja wydzielonego stanowiska postojowego (koperty) na prawach wyłączności na zasadzie zajęcia pasa drogowego poza strefą płatnego parkowania

Procedura

  1. Należy uzyskać pozytywną opinię Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach w sprawie możliwości uzyskania wydzielonego stanowiska postojowego (koperty) na prawach wyłączności - Wzór Prośby o wydanie opinii o możliwości uzyskania koperty znajduje się tutaj: link do prośby o wydanie opinii
  1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii MZUiM Katowice o możliwości uzyskania koperty należy złożyć "Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu rezerwacji miejsc postojowych („kopert”) poza strefą płatnego parkowania" z następującymi załącznikami:
  • Ważna, pozytywna opinia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach w sprawie rezerwacji wydzielonego stanowiska postojowego (koperty) na prawach wyłączności wraz ze szkicem sytuacyjnym oznakowania danej koperty zatwierdzony przez tut. Zarząd
  • Oryginał lub urzędowo poświadczona kopia pełnomocnictwa wraz z uiszczoną opłatą skarbową w kwocie 17 zł (jeśli w imieniu Wnioskodawcy występuje Pełnomocnik)

Gdzie należy złożyć dokumenty

             Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
             ul. Kantorówny 2a, Katowice
             tel.: (32) 256 99 17 wew. 121

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

             Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
             ul. Kantorówny 2a, Katowice
             tel.: (32) 256 99 17 wew. 121

Kto może odebrać dokumenty

Przewidywany termin załatwienia sprawy

  • Wydanie opinii następuje po uzyskaniu przez MZUiM zatwierdzonego przez Wydział Transportu Urzędu Miasta Katowice projektu organizacji ruchu.
  • Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - nie później niż do dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa). Zarządca drogi dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe informacje

  • Wniosek należy składać w oryginale z czytelnym podpisem Wnioskodawcy lub Pełnomocnika
  • Istnieje również możliwość przesłania wniosku za pomocą ePUAP (aby wysłać korespondencję należy wybrać: Sprawy ogólne > Pisma do urzędu > Pismo ogólne do podmiotu publicznego).
Załączniki
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu rezerwacji miejsc postojowych („kopert”) poza strefą płatnego parkowania [DOCX 19,2kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : zmiana przekierowania linku
Andrzej Ponikło 2022-10-06 08:24:19
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-10-06 07:48:41
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-10-06 07:47:18
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-10-06 07:47:08
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-10-06 07:47:00
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-10-06 07:46:48
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-10-06 07:46:34
Edycja dokumentu : zmiana procedury oraz wprowadzenie uaktualnienie wniosku
Andrzej Ponikło 2022-10-06 07:46:13
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-01 12:54:00
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-01 12:51:53
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-01 12:51:45
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 12:17:01
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 12:16:59
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 12:16:47
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-07-30 14:31:51
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-30 14:31:29
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-30 14:31:28
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-30 14:31:27
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-30 14:30:43
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-30 14:26:38
Edycja dokumentu : zmiana email
Andrzej Ponikło 2021-05-11 14:16:53
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:57:05
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:52:37
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:52:00
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:50:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:47:08
Edycja dokumentu : Aktualizacja informacji.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:45:05
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane