Uzyskanie abonamentu na korzystanie z zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) w strefie płatnego parkowania

Procedura:

1. Złożyć do MZUiM prośbę o wydanie opinii o możliwości uzyskania koperty  z załącznikami:
  • Szkic sytuacyjny proponowanego usytuowania wnioskowanej koperty.
  • Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy podmiotów gospodarczych.
2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii MZUiM o możliwości uzyskania koperty, należy złożyć podanie o przyznanie abonamentu na korzystanie z zastrzeżonego miejsca postojowego.


Gdzie należy złożyć dokumenty:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

ul. Kantorówny 2a, Katowice

tel.: (32) 256 99 17 wew. 120

Gdzie należy się zgłosić po odbiór opinii:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

ul. Kantorówny 2a, Katowice

tel.: (32) 256 99 17 wew. 120

Kto może odebrać dokumenty:

Osoba upoważniona

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

  • Wydanie opinii następuje po uzyskaniu przez MZUiM zatwierdzonego przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Katowice projektu organizacji ruchu. Jednakże MZUiM dokłada wszelkich starań aby sprawy były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
  • Przyznanie abonamentu następuje w  terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego podania. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Jednakże MZUiM dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe informacje

  • Przy składaniu kserokopii dokumentów każdorazowo należy okazać do wglądu ich oryginały.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 256 99 17 wew. 120 (dotyczy wydania opinii)
  • Istnieje również możliwość przesłania dokumentów w formie elektronicznej na adres: zabezpieczenieruchu@mzum.katowice.pl lub za pomocą ePUAP (aby wysłać korespondencję należy wybrać: Sprawy ogólne > Pisma do urzędu > Pismo ogólne do podmiotu publicznego).
Załączniki
Podanie o przyznanie abonamentu [DOC 41,0kB]
Prośba o wydanie opinii [DOC 36,0kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-10-31 11:12:30
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-10-31 11:12:19
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-10-31 11:11:57
Edycja dokumentu :

drobne zmiany w treści 


Andrzej Ponikło 2023-10-31 11:11:24
Edycja dokumentu : Edycja topograficzna.
Joanna Krzykowska 2022-04-08 12:21:12
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-03-24 10:15:09
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-03-24 10:14:42
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-03-24 10:14:35
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-03-24 10:14:24
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-03-24 10:13:52
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-03-24 10:13:26
Edycja dokumentu : usunięcie przekierowani linków do wniosków
Andrzej Ponikło 2022-03-24 10:12:32
Edycja dokumentu : usunięcie zbędnego nr telefonu
Andrzej Ponikło 2022-03-15 07:18:45
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-03-14 13:17:57
Edycja dokumentu : porawa procedury uzyskania abonamentu
Andrzej Ponikło 2022-03-14 13:16:51
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:22:29
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 11:52:10
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 11:51:34
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 11:49:11
Edycja dokumentu :

poprawa opisu


Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:23:00
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:21:36
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:21:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:21:14
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:21:14
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:20:59
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:20:58
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:20:41
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:20:41
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:19:59
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:07:23
Edycja dokumentu : zmiana ustawy spp
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:07:09
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:05:35
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:05:07
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:04:50
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane