Uzgadnianie tras procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach publicznych organizowanych przez kościół katolicki oraz inne kościoły, z którymi ustawowo uregulowane zostały kwestie sprawowania kultu publicznego

Wymagane dokumenty

  • Podanie organizatora procesji, pielgrzymki lub imprezy religijnej
  • Trasa procesji lub pielgrzymki lub miejsce imprezy religijnej - szkic lub opis
  • Określenie czasu trwania procesji, pielgrzymki lub imprezy religijnej

Dodatkowe informacje

  • Nie podlegają uzgodnieniu trasy konduktów pogrzebowych odbywających się stosownie do miejscowego zwyczaju.

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja edycyjna.
Joanna Krzykowska 2021-07-30 10:43:54
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane