Podanie o zaświadczenie na niestosowanie się do znaków ograniczenia tonażowego

Wymagane dokumenty:

• Podanie o zaświadczenie na wjazd pod zakaz (u dołu strony).
• Kserokopia zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.
• Uzgodnienie trasy dojazdu.

Gdzie należy złożyć dokumenty:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
ul. Kantorówny 2a, Katowice
tel.: (32) 256 99 17

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
ul. Kantorówny 2a, Katowice
tel.: (32) 256 99 17

Kto może odebrać dokumenty
Osoba upoważniona

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Zarządca dróg dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe informacje:
• Przy składaniu kserokopii dokumentów każdorazowo należy okazać do wglądu ich oryginały.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 256 99 17 wew. 120.
• Istnieje również możliwość przesłania dokumentów w formie elektronicznej na adres: zabezpieczenieruchu@mzum.katowice.pl lub za pomocą ePUAP (aby wysłać korespondencję należy wybrać: Sprawy ogólne > Pisma do urzędu > Pismo ogólne do podmiotu publicznego).
Załączniki
Podanie o zaświadczenie na wjazd pod zakaz (Tonaż) [DOC 29,0kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Zmiana nagłówka strony.
Joanna Krzykowska 2022-04-12 11:22:50
Edycja dokumentu : poprawa wyświetlania
Andrzej Ponikło 2022-04-07 10:18:08
Edycja dokumentu : poprawa treści
Andrzej Ponikło 2022-04-07 10:17:08
Edycja dokumentu : publikacja
Andrzej Ponikło 2022-04-07 10:15:31
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-04-07 10:14:46
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-04-07 10:14:34
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja zakładki
Andrzej Ponikło 2022-04-07 10:13:30

Otwarte dane Pokaż dane